Nikona
Účetní a daňové služby
 Русский Čeština

+420 723921337
nikona.av@seznam.cz
Národní 28, Praha 1

Účetní služby

Vedení účetnictví a daňové evidenci

Vedení účetnictví

 • Zpracování účetních dokladu v souladu s platnou legislativou v České republice
 • Zpracování řádné a mimořádné účetní závěrky a výkazu
 • Zastupování při jednáních a kontrolách před orgány státní správy vytváření vnitropodnikových směrnic

Vedení daňové evidenci

 • Zpracování účetních dokladu v souladu s platnou legislativou v České republice
 • Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Zpracování řádné a mimořádné účetní závěrky a výkazu
 • Zastupování při jednáních a kontrolách před orgány státní správy

Daně

 • Výpočet Přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Výpočet Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Výpočet DPH a podání daňového přiznání
 • Výpočet srážkové a zálohové daně pro fyzické osoby z příjmu ze závislé činnosti
 • výpočet Přiznání k dani silniční
 • Výpočet Přiznání k dani z nemovitostí
 • Spotřební daň
 • Ostatní dani

Služby v oblasti zpracování mezd a personalistiky

 • Příprava dokumentů pro zaměstnance ( pracovní smlouvy,mzdový listy, evidenční listy)
 • Výpočet mezd a vypracování výplatní listiny,mzdové listy
 • Vedení evidence zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění
 • Zpracování evidenčních listů
 • Zastupování při jednáních a kontrolách před orgány státní správy

Konzultace

 • Poskytování účetní a daného poradenství

Organizace účetnictví

 • podrobné zkoumání činnosti podniku
 • rozvoj schématu zdanění
 • analýza a vyhodnocení zdanění
 • optimalizace workflow organizace
 • rozvoj významných účetních zásad
 • automatizace účetnictví

Rekonstrukce účetnictví

Rekonstrukce účetnictví zahrnuje obnovu účetnictví ve Vaší organizaci. Služba je poskytována v případě, že účetnictví nebylo vedeno vůbec nebo bylo vedeno špatně. Naši odborníci dají do pořádku veškerou dokumentaci Vaší organizace v souladu se zákonodárstvím a obnoví od nuly účetnictví firmy.

Poskytujeme účetní služby pro rekonstrukci účetnictví v plném rozsahu, a pokud je to nutné zčásti.

Konzultace

Patrně ke dnešnímu dni můžeme nazvat účetní služby a účetní konzultace neoddělitelnou součástí vedení účetnictví jakékoliv organizace. Odborníci společnosti Nikona operativně zodpovědí jakoukoliv Vaší otázku, což Vám umožní správně se rozhodnout, vyhnout se zbytečným chybám a zlepšit finanční situaci Vaší organizace.